کودتا

کودتا


55,000 تومان
آينده‌ای نه چندان دور: يک طبقه ی اشرافيِ جديد، متشکّل از مُديران عاملِ چند ملّيتی سودجو، حکومت را در دست گرفته است. آزمندی آن‌ها و تسلّطِ بی ‌چون ‌و چرای ‌شان بر اقتصاد، زندگی مردم - بجُز عدّه‌ای اندک از دُم ‌کلفت‌ ها - را در فقر و نااميدی فرو برده ‌است. امّا از دلِ توده‌های مردُم تحت فشار، يک گروه پارتيزانيی زيرزمينی با هدفِ براندازی حُکّام فاسد، قد علم کرده‌است. تلاش‌های مُتهوّرانه‌ ی اين شورشيان، باعثِ به‌وجود آمدن دودَستگی، نفاق و ضعف در مجامعِ حکومتی امپراتوری جديد شده و اين حکومت فاسد را در آستانه‌ی فروپاشی قرار داده‌است.
2 تا 6 نفر
13 سال به بالا
30 تا 60 دقیقه
افزودن به سبد خرید
دسته بندی ها : کارتی ,
محبوب ترین محصولات


اطلاعات تماس

تلفن تماس : 09361579080